Kontakt

Pozemkové spoločenstvo urbáru Zábrež

Adresa: Oravská Poruba 7 – Zábrež, 02754 Veličná

Tel. č. : 0915984952

email: psu@urbar-zabrez.sk