Aktuality

Výbor pozemkového spoločenstva urbáru Zábrež, zvoláva Valné Zhromaždenie členov spoločenstva PSÚ Zábrež, ktoré sa bude konať v zasadačke PSÚ dňa 6.05.2019 o 14.00 hod.