O nás

Pozemkové spoločenstvo urbáru Zábrež, Oravská Poruba, vzniklo v roku 1996 zapísané do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou rozhodnutím č. SPS 19/1996 zo dňa 28.3. 1996, právoplatné dňa 26.4. 1996 a vedené v registri pozemkových spoločenstiev. 

Predmet činnosti: Spoločenstvo vykonáva činnosť v zmysle § 19 ods. 1 a nevykonáva činnosť v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 

IČO: 14225808

DIČ: SK2020562170

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnych územiach:

  • Poruba-Gäcel
  • Zábrež
  • Párnica
  • Žaškov